ТОП ЛИСТА: НАЈДОБАР СПОРТИСТ

  1
  Најдобар спортист/спортистка за 2016 година
  Илија Несторовски - фудбал
  2
  Најдобар спортист/спортистка за 2016 година
  Томи Стефановски - пливач
  3
  Најдобар спортист/спортистка за 2016 година
  Лина Ѓорчевска – тенис