10 чекори до среќата

  • Помалку жали се, повеќе цени.
  • Помалку гледај, повеќе прави.
  • Помалку суди, повеќе прифаќај.
  • Помалку плаши се, повеќе обидувај се.
  • Помалку зборувај, повеќе слушај.
  • Помалку мурти се, повеќе смеј се.
  • Помалку консумирај, повеќе креирај.
  • Помалку земај, повеќе давај.
  • Помалку грижи се, повеќе танцувај.
  • Помалку мрази, повеќе сакај.